Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jeffrey Paul 71a52ec3d3 nixpkgs for non-nixos před 7 měsíci
20140204.nue1.buildimage old scripts to build image for libvirt před 5 roky
20150430.haproxy-ubuntumirror updates před 6 roky
20200627.videosort latest hacks před 10 měsíci
attic almost working před 1 rokem
bashlib started a function library for bash před 7 roky
bin latest hacks před 10 měsíci
bionic-defaults add ntp před 2 roky
bitcoin.bbescraper bbescraper před 9 roky
bitcoin.blockchain added bitcoin inflation chart csv generation script před 10 roky
bitcoin.inflationchart added stuff před 9 roky
bitcoin.shallow added stuff před 9 roky
bitcoin.txvolume added stuff před 9 roky
bizzybotte added bizzybotte, cleaned up backup před 9 roky
brainduino add brainduino test code před 1 rokem
buildboxwifi added buildbox wifi stuff před 5 roky
caprover-oneclick add fixcatalina original před 1 rokem
cat-unless-older added stuff před 9 roky
checkcert new stuff před 8 roky
chromeurls add chrome history slurper and solana dockerfile před 7 měsíci
clean-old-osx-homedir add new script to clean up unnecessary stuff in an archived osx homedir před 2 roky
coldbackup starting osx non-proprietary secure backup script před 7 roky
cronify Update cronify/cronify před 9 roky
download-starred-github-repos fix bugs před 1 rokem
dump-imessages initial code for dumping imessages in a reasonable format před 7 roky
email-to-webhook add readme před 1 rokem
fetchtweets new stuff před 8 roky
findmastos mastos před 1 rokem
fix-raspian-defaults latest před 1 rokem
fixcatalina rename filerename file před 1 rokem
forward-email-to-slack-webhook Use python stdlib instead of requests (#1) před 2 roky
fsn1.disktest hacks as of 9 mar před 1 rokem
geolocate updates před 6 roky
gopakketo add notes about sending packets před 2 roky
goshebang latest před 5 roky
grandcentral-vm-downloader added stuff před 9 roky
hettinger saving stuff před 7 roky
homedir.makefile makefile update před 7 měsíci
launchagents-for-cock.li wip před 2 roky
linuxnet2statsd dunno před 8 roky
misc random stuff před 1 rokem
mkbootstrapdat added docker-compose file před 5 roky
mtgox.tradescraper mtgox trade history data from bitcoin talk před 9 roky
nbg1.disktest hacks as of 9 mar před 1 rokem
nixpkgs nixpkgs for non-nixos před 7 měsíci
osmstatic latest před 1 rokem
osxbackup portability for lunix před 11 měsíci
osxubuntumirror added files for setting up ubuntu mirror for offline dev před 7 roky
pgoatp added pgoatp to misc dir, vimrc and backup tweaks před 10 roky
provision.workbox Update Ubuntu-18.04-packages.txt před 3 roky
rsync.osx.excludes more rsync excludes for osx před 2 roky
rsync.workstation.backup add workstation backup file před 2 roky
run-aws-job playing with aws batch před 2 roky
scrapers dunno před 8 roky
slate.js add slate.js config file před 7 měsíci
solanad.dockerfile add chrome history slurper and solana dockerfile před 7 měsíci
sqlite2json sqlite2json is a tool i need to finish the imessage dumper před 7 roky
steem-claim-account shut up github vuln alert před 1 rokem
termux add some more termux stuff před 3 roky
tf latest před 2 roky
ubuntu-ipfs-mirror-client setup ipfs api config před 2 roky
ubuntu-makevm latest před 1 rokem
update-workstation-location added json location getter před 4 roky
vagrantfile-default none of this works yet před 5 roky
vimrc vimrc update před 7 měsíci
vmprov added ubuntu base package list to vm provisioning project před 7 roky
wikify.routerconfig added routerconfig-to-wiki script před 10 roky
x latest junk před 1 rokem
zwatch add zwatch před 2 roky
.gitignore latest před 2 roky
LICENSE.markdown add LICENSE před 2 roky
Makefile added json location getter před 4 roky
README.md add README před 1 rokem

README.md

hacks

These are my hacks. Some may be useful.

Author