Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeffrey Paul 275338d84e add dockerignore to avoid sending secrets 7 miesięcy temu
cmd/historyposter rename hp dir 7 miesięcy temu
historyposter now seems to make requests 7 miesięcy temu
store lints now! 7 miesięcy temu
.dockerignore add dockerignore to avoid sending secrets 7 miesięcy temu
.drone.yml initial 7 miesięcy temu
.gitignore use envdir .env.d 7 miesięcy temu
.golangci.yml lints now! 7 miesięcy temu
Dockerfile rename daemon file 7 miesięcy temu
Makefile use envdir .env.d 7 miesięcy temu
README.md add build status badge 7 miesięcy temu
go.mod now seems to make requests 7 miesięcy temu
go.sum now seems to make requests 7 miesięcy temu

README.md

historyposter

Build Status

a daemon that watches local browser history on macOS and POSTs it up to an API somewhere

i’m going to be using this to send history to an API that uses youtube-dl to download/cache/archive every single youtube video i view

author

sneak

https://sneak.berlin

sneak@sneak.berlin

license

wtfpl