working environment
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeffrey Paul 5f644c5945 update readme, test ci 10 miesięcy temu
bin initial 10 miesięcy temu
root/etc/service/cron initial 10 miesięcy temu
setup initial 10 miesięcy temu
.drone.yml initial 10 miesięcy temu
.gitignore initial 10 miesięcy temu
Dockerfile initial 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
Makefile initial 10 miesięcy temu
README.md update readme, test ci 10 miesięcy temu

README.md

work

sneak’s working environment

license

wtfpl

author

sneak <sneak@sneak.berlin>