Преглед на файлове

Update 'index.md'

master
Jeffrey Paul преди 7 месеца
родител
ревизия
65fa6348d7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      index.md

+ 1
- 0
index.md Целия файл

@@ -17,6 +17,7 @@ href="https://synshop.org">synshop.org</a> is the official SYN Shop website.
* SYN Shop: The Las Vegas Valley Hackerspace!
* Located at [5967 Harrison Dr, Las Vegas, NV 89120, USA, Sol III](https://www.google.com/maps/place/5967+Harrison+Dr,+Las+Vegas,+NV+89120/)
* Note: recently moved! This is the new/current address.
* [Move FAQ](https://rtfm.synshop.org/users/SYNShop3.0/FAQ/)
* [https://synshop.org](https://synshop.org)
* [info@synshop.org](mailto:info@synshop.org)
* 501(c)(3) not-for-profit organization

Loading…
Отказ
Запис