Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeffrey Paul b26e11ac88 Merge branch 'next' of sneak/sco into master 7 miesięcy temu
bot should now maybe show better aqi 7 miesięcy temu
cmd/sco should err on lack of vet/fmt now 7 miesięcy temu
.drone.yml fix indentation 7 miesięcy temu
.gitignore should err on lack of vet/fmt now 7 miesięcy temu
Dockerfile add better startup and shutdown msgs 7 miesięcy temu
Makefile should err on lack of vet/fmt now 7 miesięcy temu
README.md update README 7 miesięcy temu
go.mod move bot commands out to own files 7 miesięcy temu
go.sum move bot commands out to own files 7 miesięcy temu

README.md

LSV Serious Callers Only (sneak/sco)

Mattermost bot.

Environment Variables

for bot comms to mattermost server

  • SCO_API_URL
  • SCO_WEBSOCKET_URL
  • SCO_DEBUG_CHANNEL
  • SCO_ACCOUNT_EMAIL
  • SCO_ACCOUNT_PASSWORD
  • SCO_TEAM_NAME
  • SCO_ACCOUNT_USERNAME

remote stuff

status

Build Status