Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

39 lines
1.3KB

 1. #!/bin/bash
 2. set -x
 3. KEYSERVER="hkps.pool.sks-keyservers.net"
 4. #KEYSERVER="pgp.mit.edu"
 5. KEYS=""
 6. KEYS+=" 5539AD00DE4C42F3AFE11575052443F4DF2A55C2" #sneak@sneak.berlin
 7. KEYS+=" FF2530A4F3F152E8865FC17CA833B7CE3F2CC6FC" #JP Yubi 6192
 8. KEYS+=" 078BBD04FBE35D665180EF8A476509F749BFD1AD" #JP Yubi 2811
 9. KEYS+=" 7D1123A022FC90DF389EC65F233196C180B1C28F" #JP Yubi 6643
 10. KEYS+=" F5A3A83B9E65EA3E1A2A48E5FDA763BDDCFAB8AC" #Yubikey 4928206 20160927
 11. KEYS+=" B044B27DCB86641AFE3AB274779D07C54EB7CF85" #Yubikey 4953582 20160927
 12. #KEYS+=" 3FF8DE63855070F8B9CB0D9A67B4CD26470681DA" #Yubikey 4CNano 06931602 20171018
 13. KEYS+=" 1CA168D7E842DFD1745815006F291E6D9AA87738"
 14. KEYS+=" 726D577AFB82E64049B62A8DA763B92AD841A706" # Yubi 7192344 20180613 pris
 15. KEYS+=" 04630E42D244BC80717D28D51280F730A9AD633C"
 16. KEYS+=" 5D48805E38B8C2E04103C7728CBD64834BC043EA"
 17. KEYS+=" 8904EE6400E7B7409CE00AA92084C4563F360B45"
 18. KEYS+=" FE65DB157D8BF9E4FEDF50DA927353E2C4507A5B"
 19. KEYS+=" 27CF8E00190D7AF340D8AE55A6C1C5C2083CB579"
 20. GARGS=""
 21. GARGS+=" --trust-model always"
 22. #GARGS+=" --compress-algo bzip2"
 23. GARGS+=" --compress-algo none"
 24. #GARGS+=" --bzip2-compress-level 9"
 25. for KEY in $KEYS ; do
 26. if ! gpg --list-key $KEY 2>&1 > /dev/null ; then
 27. gpg --recv-key --keyserver $KEYSERVER $KEY
 28. fi
 29. GARGS+=" -r $KEY"
 30. done
 31. gpg $GARGS --encrypt "$*"