Forum software. Server rendered, HTML!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jeffrey Paul 488af3d373 update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
cmd/formless builds! 7 månader sedan
database builds! 7 månader sedan
process update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
.dockerignore update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
.drone.yml should work with CI now, untested 7 månader sedan
.gitignore update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
Dockerfile update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
LICENSE Initial commit 7 månader sedan
Makefile update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
README.md update README 7 månader sedan
go.mod update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan
go.sum update dockerfile, add dockerignore 7 månader sedan

README.md

formless

Forum software. Server rendered, HTML!

Explicit Design Goals

  • Server-rendered HTML
  • 100% functionality without any clientside JS
  • Fast
  • Simple

Build Status

Build Status

Author

https://sneak.berlin

sneak@sneak.berlin

License

WTFPL