Forum software. Server rendered, HTML!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeffrey Paul 488af3d373 update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
cmd/formless builds! 7 miesięcy temu
database builds! 7 miesięcy temu
process update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
.dockerignore update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
.drone.yml should work with CI now, untested 7 miesięcy temu
.gitignore update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
Dockerfile update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 7 miesięcy temu
Makefile update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
README.md update README 7 miesięcy temu
go.mod update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu
go.sum update dockerfile, add dockerignore 7 miesięcy temu

README.md

formless

Forum software. Server rendered, HTML!

Explicit Design Goals

  • Server-rendered HTML
  • 100% functionality without any clientside JS
  • Fast
  • Simple

Build Status

Build Status

Author

https://sneak.berlin

sneak@sneak.berlin

License

WTFPL