Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
Jeffrey Paul 3272d586d5 rename function so it actually builds 1 rok temu
.circleci add circleci config and update makefile for ci 1 rok temu
Dockerfile actually do the install 1 rok temu
Makefile add circleci config and update makefile for ci 1 rok temu
README.md initial 1 rok temu
install.sh rename function so it actually builds 1 rok temu
postinst.sh still hacking 1 rok temu
preseed.cfg latest, almost builds now 1 rok temu

README.md

sneak/docker-linux-vm

This is designed to run stuff that needs privileged access inside an unprivileged container, by running a whole qemu vm inside the container.