Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeffrey Paul 7272a08a58 readme 6 miesięcy temu
Makefile latest 6 miesięcy temu
README.md readme 6 miesięcy temu
authorized_keys latest 6 miesięcy temu
goldibex.keys latest 6 miesięcy temu
jredbeard.keys latest 6 miesięcy temu
sneak.keys latest 6 miesięcy temu

README.md

pub

userdata

#!/bin/bash
mkdir -p $HOME/.ssh
curl https://git.eeqj.de/hax/pub/raw/branch/master/authorized_keys > $HOME/.ssh/authorized_keys